VA Gäddvik Luleå 2017

 

Projektsammanfattning:

Projektet omfattade sänkbrunnar varav en som i permanentskedet blev pumpstation samt pilotstyrd rörtryckning av självfallsledning. Geologin bestod i sulfid lera och löst lagrad silt. Rörtryckningen utfördes med pilotstyrd rörtryckning med invändig auger för transport av lossborrade silt & lermassor.

Fakta

 • Beställare: AB Berggren & Bergman
 • Entreprenadform: Underentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Sulfidlera och löst lagrad silt
 • Utförandetid: Mars – aug 2017
 • Utförda arbeten:
  •      4 st sänkbrunnar Ø2000
  •      6 st sänkbrunnar Ø2500
  •      Pilotstyrd rörtryckning, 9 delsträckor med en totallängd på 520 meter