Sänkbrunnar

Den bästa lösningen vid utförande av kompletta VA-system

Rörtryckning i kombination med sänkbrunnar är i många fall den bästa lösningen vid utförande av kompletta VA-system eller kulvertledningar för andra ändamål.

Läs vidare

Optimerad ekonomi – minimerade störningar

Metoden med sänkbrunnar är både ett ekonomiskt alternativ och en metod som minimerar störningar vid markplanet i byggnadsskedet. Våra större sänkbrunnar gjuter vi på plats enligt glidformsprincipen och använder dem som arbetsschakt för rörtryckningen.

Efter avslutad tryckning inreds brunnen för sitt slutliga ändamål, exempelvis som vagga, pumpstation eller dagvattenmagasin. Vid sänkningen gräver vi ur brunnen invändigt varpå brunnen kontrolleras med hjälp av bromswirar. När vi nått rätt djup gjuts botten. Vid djupare brunnar utförs detta med hjälp av dykare under vatten.

Läs vidare

Obegränsat djup

Vi har åtskilliga referensbrunnar med ett djup ner till 17 meter. Vi är idag ensamma om att gjuta in så kallade tätskärmar i våra brunnar. Detta för att kunna skydda mot eventuellt grundvattenläckage vid dockning av tryckt ledning. I våra arbetsmetoder ingår alltid stort hänsynstagande till vår omgivning och miljö. Vi gör allt vi kan för att våra jobb skall inverka minimalt på omkring liggande ytor.

Vad kan vi hjälpa dig med? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdePumpstation, vattenmagasinering, start och mottagningsgrop för rörtryckning och microtunneling
GeoteknikSand, grus och lera
DimensionOvala upp till 12×17 meter, runda 1 – 5,8 meter och fyrkantiga/rektangulära upp till 16,2 x 11,1 meter. Andra mått offereras enligt önskemål.
DjupNer till 17 meter, obegränsat i teorin
RörmaterialBetong