Relining

Renovering av rörledningar

BAB utför reliningsarbeten med infodring av i huvudsak plaströr alternativt glasfiberrör i befintliga ledningar.

Läs vidare

Relining

Relining är möjlig om en rad förutsättningar är säkerställda:

  • Ledningens kondition är sådan att nytt rör kan föras in
  • Ledningens läge i profil är godkänd och har minimala sättningar
  • Ledningen tillåter en dimensions minskning

Vi åtar oss att utföra relining i dimensionerna 200 mm upp till 3000 mm. Varje objekt får utredas individuellt.

Beroende av storlek och förutsättning kan det nya röret dras in, alternativt pressas in med korta rör. Vi har utfört en rad projekt med denna teknik och kan efter gemensam genomgång med beställare se vilken lösning som är bäst totalekonomiskt för er.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA, el, fiber och gas
Dimension200 – 3000 mm
LängdUpp till 100 meter, vid idealiska förhållande även längre sträckor
RörmaterialStål och GRP