Hammarborrning

Klarar både berg, block, sten och fast lagrad jord

Hammarborrning är en metod som används för borrning av skyddsrör i stål för olika ändamål såsom kablar, gas, fjärrvärme, VA-installationer m.m.

Läs vidare

Högre precision med pilothålsborrning

Vi utför hammarborrningar i alla dimensioner upp till 1220 m.m. med längder upp till c:a 100 meter. Möjlig borrlängd beror på flera faktorer som ex. precisionskrav, dimension och geologi. Borrning i homogent berg kan vid vissa tillfällen utföras utan skyddsrör.

Man bör dock räkna med att avvikelser på 1-2% kan uppstå eftersom det ej är någon styrbar teknik. Vid borrning i homogent berg kan tekniken kombineras med pilothålsborrning för att uppnå högre precision. Förläggningsdjupet måste anpassas efter geologi, rördimension och överbyggnad. En tumregel är minst 5 x dim på skyddsröret

Läs vidare

Metodbeskrivning

En startgrop schaktas, storlek beroende på rördimension. De mindre dimensionerna klarar sig med en grop 3 x 6 m och de större kräver 19 x 5 m – 1 m under vattengång. Botten skall vara fast för att kunna bära riggen som står på 4 eller 6 ben.

Borrning från mindre gropar kan utföras mot pristillägg. En etableringsyta längs minst ena långsidan på gropen krävs för lyftutrustning till all materialhantering. Riggen placeras i gropen, justeras in i rätt riktning, förankras. I första rördelen finns borrkronan/borrhammaren invändigt i röret. Luft tillsätts genom borrstängerna för att driva borrhammarens slag som arbetar sig framåt, borr stängerna roterar även kronan, samtidigt som stålrören dras med in i marken och utgör därmed väggar i det borrade hålet. Sedan foderrörets första del är nästan helt införd i jorden/berget, lossas rotationsanordningen.

Borrstången och foderröret förlängs med ytterligare 3-6 alt. 12 meter stålrör. Borrningen återupptas och förfaringssättet upprepas. Det söndermalda berget spolas med luft och/ eller vatten bakåt ut ur foderröret, på större dimensioner skruvas det ut med augerskruvar. Borrkronan lossas när den nått mottagningspunkten som bör vara ca: 3 x 2 meter – 50 cm under vattengång. och borrstången/hammaren dras tillbaka ut ur foderröret.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikBerg, block, sten och fast lagrad jord
Dimension139 – 1220 mm
LängdUpp till 100 meter
RörmaterialStål

 

hammarborrning