Rammning

För rörläggning under vägar och kanaler

Vid rätt förutsättningar är rammning en ekonomisk metod för rörläggning under exempelvis vägar och kanaler. När underlaget är fast och i rätt nivå används metoden tillsammans med längre rördelar vilket innebär färre svetsfogar. Detta innebär både högre kvalitet och att priset kan hållas nere.

Läs vidare

Metodbeskrivning

Ett stålrör slås fram av en ramm som drivs av tryckluft. Röret är öppet i fronten och en slagring med munstycken kan vid behov användas som förstärkning samt ge möjlighet att smörja rörsträngen med bentonit.

Röret läggs upp på en balk som ska vila på fast underlag, i samma lutning som röret ska förläggas i. Rammningsmaskinen fastgörs sedan vid stålrörets bakända. Sedan första rördelen slagits in lossas maskinen och därefter läggs rördel nummer två ner och svetsas till den framförvarande.

Maskinen monteras och rammningen återupptas. Röret fylls under framdrivningen successivt med den jord som tränger in i fronten. Väl framme på mottagningssidan, rengöres röret med vatten eller luft.

Metodspecifikatoner
Användningsområde VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber och gas
Geoteknik Sand, grus och lera
Dimension 100 – 2000 mm
Längd Upp till 60 meter
Rörmaterial Stål

 

© BAB Rörtryckning AB