Microtunneling

En styrbar teknik för borrning i grus, sten och berg

Microtunneling är en fullt styrbar teknik som utförs med en AVN- eller EPB-maskin som bestyckas med olika fronter beroende på markförutsättningarna. Lämpliga dimensioner är Ø500-4200 mm med standardlängder upp till 600 meter. Vid längre borrningar används mellantrycksstationer för att minska rörens belastning.

Läs vidare

Användningsområde

Mediarör/skyddsrör i betong för olika ändamål, oftast VA-installationer. Rören dimensioneras med hänsyn till jord, förläggningsdjup, sträcka och trafiklast.

Geotekniska förutsättningar

Microtunneling finns i olika utföranden och kan forcera berg, block, sten, fast lagrad jord, liksom sand och silt. Viss försiktighet måste dock iakttagas vid framdrivning genom skiftande material, sprickberg m.m.

Exempel på några maskintyper är:

  • AVN-maskinen (Automatic tunnelling machine) är en s.k. ”fullfacemaskin”, en maskintyp som lämpar sig för borrning i grus, sten samt alla typer av berg.
  • AVND är en vidareutveckling av AVN-maskinen som kan användas vid besvärliga geotekniska områden då den arbetar med en trycksatt ”luftkudde” framför sig.
  • EPB-maskinen (Earth, pressure, balance) används framförallt i något mjukare material såsom finare sand, siltig lera och silt. Fungerar också utmärkt under grundvattennivån.

Metodbeskrivning

Det hydrauliskt drivna fräshjulet i fronten roterar och river/borrar loss material motsvarande hela dess area. Under borrningen kan fräshjulet roteras åt båda hållen vilket motverkar att borrfronten börjar ”rolla”. Det sönderrivna materialet tas in i maskinen genom den öppna fronten och passerar en s.k. ”konkross”, som kan liknas vid en kaffekvarn. Här sönderdelas grus och stenmaterialet för att blandas upp med slurryblandningen (vatten-Bentonit).

Samtidigt som fronten arbetar med att riva/borra loss material, pressar en tryckstation från startpunkten på hela rörsträngen, och maskinen tar sig framåt. Riktning, djup och roll kontrolleras kontinuerligt med hjälp av laserinstrument och inklinometer. Riktningen korrigeras med hjälp av att fronten vrids åt olika håll med hjälp av tre hydraulkolvar.

Den materialblandade slurryn pumpas ut från maskinen till en recykleranläggning med sedimenteringstankar där den sönderrivna fraktionen sorteras bort och den rena bentonit-blandade slurryn återigen pumpas in till AVN-maskinen. Vid långa borrningar, beroende på grundförutsättningarna, kan  mellantryckstationer användas för att minska belastningen på rören.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
Geoteknik AVNGrus, sten och berg
Geoteknik EPBSand, lera och silt
Dimension400 – 4800 mm
LängdUpp till 600 meter, längre borrningar utförs med hjälp av mellantrycksstationer
RörmaterialBetong och GRP
  • bab-microtunneling