• train-rails

Tunneltryckning

En enkel lösning på ett komplicerat problem

Som det ledande svenska specialistföretaget för tunnlar utförda med tryckmetoder har vi utarbetat ett eget unikt koncept för tunneltryckning med prefabricerade tunnelelement. Denna metod innebär både högre kvalitet och möjlighet till tunneltryckning på platser där traditionellt utförande ej skulle vara möjligt.

Läs vidare

Tunnlar enligt eget koncept – med obegränsad storlek

Efter att ha utfört ett antal tunnelprojekt där man på traditionellt sätt tryckt hela platsgjutna monoliter har vi övergått till att utföra tunneltryckning med prefabricerade element. Med vårt koncept kan vi erbjuda fyrkantiga och rektangulära tunnlar med längder upp till 200 meter från ett arbetsschakt som är 6 x 4 meter. Tunnelelement kan erbjudas i storlekar från 2000 x 2000, upp till 3000 x 5000 m.m.

Ett system med ett flexibelt styrhuvud och förtillverkade tunnelelement utarbetades och har efterhand vidareutvecklats. Vi utför varje år ett antal genompressningar av platsgjutna vägportar. Storleken på dessa är i stort sett obegränsad!

Läs vidare

Obegränsad storlek

Vid större dimensioner bör man tillverka tunneln på plats, antingen som färdig monolit, eller gjuta tunnelelementen på plats. Efter att ha utfört ett antal tunnelprojekt där man på traditionellt sätt tryckt hela platsgjutna monoliter har vi övergått till att utföra tunneltryckning baserad på erfarenheter från tryckning av prefabricerade betongrör. Ett system med ett flexibelt styrhuvud och förtillverkade tunnelelement utarbetades och har efterhand vidareutvecklats.

Vi utför varje år även ett antal genompressningar av platsgjutna vägportar där storleken kräver det.

Vad kan vi hjälpa dig med? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Metodbeskrivning

BAB kan erbjuda fyrkantiga och rektangulära tunnlar enligt ett eget koncept med prefabricerade element. Normalt behöver vi ett arbetsschakt som är 6 x 4 meter. Vårt egenutvecklade system består av ett flexibelt styrhuvud och förtillverkade tunnelelement liknande det vid rörtryckning. Arbetsgången är densamma som vid rörtryckning. Denna metod medger utförande av tunnlar med högre kvalitet och även möjlighet till tunneltryckning på platser där traditionellt utförande ej skulle vara möjligt. Korsande av befintliga spårområden och trafikleder med tunnlar för trafik, vattendrag eller ledningar av olika slag är tillfällen där tunneltryckning ofta är den optimala lösningen.

Metodspecifikatoner
Användningsområde Där traditionellt utförande ej är möjligt, tex. korsande av befintliga spårområden och trafikleder.
Geoteknik Sand, grus och lera
Dimension Prefabricerade element upp till 3000 x 5000 mm. Andra mått offereras enligt önskemål.
Längd Upp till 200 meter, längre tryckningar utförs med hjälp av mellantrycksstationer
Material Betong

 

© BAB Rörtryckning AB