Vibrationsfri rörspräckning

En schaktfri teknik för att renovera ledningar

Inom området vibrationsfri rörspräckning/bursting har vi möjligheten att spräcka 50 mm upp till 630 mm med utrustning som har dragkrafter från 40 till 125 ton. Vi väljer maskin och spräckhuvud beroende på förutsättningarna som råder, ex. dimension, rörmaterial, sträcka och geologi.

Metodbeskrivning

Tekniken innebär att man med hjälp av hydraulik och massiva stänger drar en spräckkona genom den befintliga ledningen. Man börjar med att sätta ner spräckmaskinen i startgropen. För fram de massiva stängerna genom det befintliga röret, väl framme i mottagningsgropen så monterar man en kona/spräckhuv. Efter denna fästs det nya röret. Maskinen drar konan mot sig och använder gamla ledningen som ”mothåll”. Konan spräcker upp den gamla ledningen och skapar samtidigt en kanal med ”overcut” för det nya röret. Det nya röret dras samtidigt in direkt bakom huven. Med rörspräckning är det möjligt att öka ledningsarean med upp till 50-70 procent.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA, el, fiber och gas
GeoteknikAll mark, dock ej berg
DimensionUpp till 630 mm
LängdUpp till 150 meter
Rörmaterial, nyttPE SDR II
Rörmaterial, som ersättsPE, betong, lergods, stål, gjutjärn, segjärn