Styrd borrning

Ett både kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ

Vid läggning av skyddsrör i mjukare markförutsättningar såsom lera eller mossmarker är styrd borrning både miljövänligt och i princip ekonomisk oslagbart – win-win!

Läs vidare

Styrd borrning – det kostnadseffektiva alternativet!

Utvecklingen har gjort att kapaciteten för styrd borrning har ökat samtidigt som priserna har sjunkit. Det gör metoden, förutom skonsam mot naturen, även väldigt kostnadseffektiv. Beroende på markförhållandena har metoden en kapacitet på upp till c:a 800 meter med dimensioner upp till 1200 m.m. vilket gör den optimal för läggning av skyddsrör.

Användningsområde

Styrd borrning kan användas både i stadsmiljö och ute på landsbygden, exempelvis vid kabeldragning och VA-arbeten. Metoden kan med fördel användas under vägar, järnvägsspår, vattendrag och byggnader. Styrd borrning kan även användas vid landfäste vid sjöförläggning av kablar och rör. Ett annat användningsområde som växer är borrningar vid miljösanering av mark. Om geotekniken tillåter kan vi även dra självfallsledningar (≥ 10 ‰), fjärrvärmerör och kablar direkt i marken utan skyddsrör.

Styrd JT-borrning

Styrd borrning innebär arbete från markytan med en borrigg som ställs upp på lämplig startplats. En mindre startgrop grävs framför riggen samt en mottagningsgrop i andra änden där borrningen ska avslutas. Mottagningsgropens storlek och utseende beror på rördimension och materialval.
Man börjar med att borra ett pilothål och under arbetets gång samlas ”slurryn” som består av vatten, bentonit samt avverkat material från borrhålet upp i draggropen. Längst fram i borrhuvudet sitter en radiosändare som visar djup, lutning, roll mm. kontinuerligt. Styrmannen följer borrhuvudet längs med borrlinjen med en mottagare, samt instruerar maskinisten hur han skall korrigera riktning och djup.
Efter avslutad borrning demonteras pilotborren och en rymmare monteras, ett eller flera rör ansluts via en svivel efter rymmaren. Nu borrar man upp hålet till önskad dimension samtidigt som röret/rören dras med tillbaks till startgropen, även här används slurry för att transportera bort material som borrats loss.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikSand, grus, lera, mossmarker. Maxi-riggen klarar även porösare berg
Dimension40 – 1200 mm
LängdUpp till 1600 meter
RörmaterialPE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla

MAXI-rigg

BAB Rörtryckning kan stoltsera med att vi har Nordens största MAXI-rigg med en dragkraft på 150 ton.

Grunden är densamma som traditionell styrd borrning, dock behövs det större utrymme vid såväl startgrop som mottagningsgrop.

I mjukare mark används ett svagt vinklat borrhuvud med rullborrkrona. Vid rak framdrift roterar borren och trycks framåt, vid styrning riktas vinklingen dit man vill styra samtidigt som en riktad stråle borrvätska hjälper till att skära en ny passage i marken i kombination med att borren trycks framåt.

Vid borrning i hårdare mark eller porösare berg så monteras en Mud-motor framför det vinklade borrhuvudet. Borrvätska som trycks genom borrhuvudet omvandlas till energi för att rotera Mud-motorn. Borrstången roteras ej, utan används endast för att ställa det vinklade borrhuvudet i rätt riktning och trycka Mud-motorn framåt.

  • HK150
Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikSand, grus, lera, mossmarker och berg(porösare bergarter)
Dimension110 – 630 mm
LängdUpp till 500 meter
RörmaterialPE och stål

 

Styrd AT-borrning

Detta är en vidareutveckling av metoden styrd JT-borrning. Skillnaden mellan JT och AT-borrning är framförallt att borrstängerna är dubbla, en inre som driver en rullborrkrona och en yttre för att kunna utföra riktningskorrigeringar samt hålla ett konstant jämnt tryck på borrkronan. Dessa maskiner kan köras som normal styrd borrning(JT-borrning), men kan med enklare ombestyckning i fält ställas om till AT-borrning om markförhållandena kräver detta. Som JT-borrning med skillnader som att under normal framdrift rakt fram, roterar båda stängerna samtidigt som borrkronan pressas framåt och när riktning/djup skall korrigeras roterar endast den inre stången och med det även borrkronan.

Styrd AT-hammare

Här har man utvecklat metoderna JT-borrning och AT-borrning ytterligare, AT-borrning är kombinerad med en vattensmord Atlas Copco-hammare som gör att borren kan arbeta med en effektiv framdrift även under styrning. Man kan borra 10 – 15 meter per timme. Då hammaren är vattensmord behövs inget oljesystem vilket innebär en minimal miljöbelastning.

Metodbeskrivning

Precis som vid AT-borrning styr det yttre borr-röret borrkronan och dess riktning. Det inre röret står för rotationen på borrhammaren. Luft och vatten trycks genom borrstången för att driva hammarens slag samt rensa det borrade hålet. Hammaren är utrustad med en hydrocyklon som effektivt separerar de fasta partiklarna från vattnet. När borrhuvudet väl är framme i mottagningsgropen har vi olika typer av rymmare, men vi kan använda lufthammare även vid upprymning av hålet för att uppnå en högre och effektivare hastighet. Vid stora dimensioner sker upprymningen stegvis och då utförs detta i både riktning framåt och bakåt.

 

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikBerg
Dimension165 – 600 mm
LängdUpp till 300 meter
RörmaterialPE och stål