• Borrning under järnvägsspår

Jordraket

Lämpar sig för arbete i material som grus, sand och styv lera

Jordraketen är en väldigt enkel och ej styrbar teknik för mindre schaktfria arbeten. En luftdriven ”slaghammare” som utan mothåll arbetar sig in i marken. Det går att trycka 15-20 meter, beroende på markförhållanden och är ofta ett ekonomiskt bra alternativ om ett alternativt två 110 mm rör ska tryckas från samma grop.

Läs vidare

Metodbeskrivning

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs. Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning. Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.

Metodspecifikatoner
Användningsområde VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber och gas
Geoteknik Sand, grus och lera
Dimension 50 mm och 110 mm
Längd Upp till 20 meter
Rörmaterial Stål, SRS och PE

 

© BAB Rörtryckning AB