• rortryckning_goteborg

Reform

Tekniken som återställer ovala rör

BAB Rörtryckning har återrundat åtskilliga kilometer med deformerade ledningar. Processen är möjlig eftersom plaströr har en unik förmåga att kunna deformeras och återformas utan att strukturella problem och sprickor uppstår.

Deformering på ledningar kan uppstå på olika sätt, exempelvis när materialet runt röret ej har packats fullgott vid återfyllning eller att marken belastats med punktlast uppifrån. Under förutsättning att återfyllning runt röret skett fackmannamässigt med sand grus eller fint stenmaterial går röret alltid att återforma.

Plaströr med en ovalitet upp till 20% kan vanligtvis åtgärdas med mycket goda resultat. Metoden expanderar deformerade rör och går ut på att vi med en winch drar ett verktyg genom det deformerade röet. Samtidigt som röret formas cirkulärt igen så avger verktyget högfrekventa vibrationer som omformar och återpackar materialet som ligger runt om röret. Efter att verktyget passerat så håller det kringliggande packade materialet röret i sin cirkulära form.

Processen är möjlig eftersom plaströr har en unik förmåga att kunna deformeras och återformas utan att strukturella problem och sprickor uppstår. Det är därför en säker och kostnadseffektiv metod för renovering. Vid 15 % deformering eller mindre så har vi 100% lyckade uppdrag.

Begränsningar för metoden
Rör av annat material än PP och PVC (tex betong, stål segjärn etc). Sten och block eller andra objekt som pressar direkt emot rörväggen. Rör med mer än 20% deformation har lägre chans att lyckas renovera, beror på förutsättningarna.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeÅterrundning av deformerade ledningar
GeoteknikFyllnadsmaterial bestående av sand, grus eller fint stenmaterial
DimensionUpp till 315 mm
LängdUpp till 150 m
RörmaterialPP och PVC

 

Reform

reform-fore-efter
reform-fore-efter