Rörtryckning

Marknadsledande inom precisionsstyrd rörtryckning

Genom att erbjuda marknaden över 30 olika typer av tryckutrustningar och med snart ett halvt sekels erfarenhet av schaktfria metoder är vi idag nordens marknadsledande aktör inom precisionsstyrd rörtryckning.

Läs vidare

Vi erbjuder tre olika tillvägagångssätt vid traditionell rörtryckning

 • Rörlig styrkona, closed shield och öppningsbar front är ett mycket bra alternativ när grundförutsättningarna är lera med en skjuvhållfasthet av 2-25 Kpa. En sänkbrunn platsgjuts och sänks till rätt djup. Därefter tas hålet i brunnsväggen upp och tryckrampen monteras. Styrröret sänks sedan ner på rampen och trycks ut i leran med hjälp av hydraulkolvar. Samtidigt kontrolleras riktning, lutning och roll med hjälp av laser eller teodolit. Detta korrigeras sedan med hjälp av den rörliga styrkonan samt de vingar som kontrollerar rollen.
 • Rörlig styrkona, open shield kan även utföras i andra jordarter såsom torr skorpe – lera, silt och sand med inslag grus. Vid sådana förhållanden används en annan typ av styrrör som kan bestyckas med hydrauliskt gräv eller fräsaggregat i fronten. Vi kan erbjuda dessa utrustningar i dim. Ø 1000-2500 mm.
 • Fast öppen front, open shield. Dimensioner upp till Ø 600 mm, trycks endast korta sträckor, 0-25 meter.
Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA-rör, självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikLera, torr skorpelera, silt, och sand med inslag av grus
Dimension600 – 2500 mm
LängdUpp till 250 meter
RörmaterialBetong

 

Nålen

Metodbeskrivning

Nålen-tryckning har utvecklats av BAB Rörtryckning och har en väldigt hög precision då styrsystemet bygger på optisk kontroll vilket ger en millimeterprecision. Som tryckgrop krävs en sänkbrunn eller spontgrop på Ø2000 mm. Först trycks en pilot(Nålen) till mottagningsbrunnen, där demonteras styrröret och därefter trycks mediaröret utanpå pilotröret. Lermassorna som röret ersätter trycks in i röret för att sedan spolas ut efter genomförd tryckning.

Om man under tryckningen påträffar ett hinder finns möjligheten att dra tillbaka nålen till tryckbrunnen och om möjligt välja en ny sträckning.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA-rör, självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikLera
Dimension200 – 600 mm
LängdUpp till  120 meter
RörmaterialBetong, PEH, PVC och GRP

Pilotstyrd rörtryckning

Vi kan även erbjuda pilotstyrd rörtryckning i dimensionerna Ø300 – Ø500 mm där grundundersökningen visar på lera av torrskorpekaraktär, sand eller fin morän. Metoden kan även användas i vanlig styv lera.

Pilotstyrd rörtryckning klarar ledningslängder upp till 80-85 m och kan även användas under grundvattennivån. Som tryckgrop krävs en brunn eller spontgrop Ø 2000 mm.

Utförandet är till stor del detsamma som med nålen, men när pilotröret är framme vid mottagningsbrunnen så monteras en ”vinge” med hårdmetallskär på pilotröret och därefter monteras mediaröret. ”Vingen” river sedan loss materialet framför röret och därefter ”transporteras” det till tryckbrunnen med hjälp av en augerskruv som är monterad inne i rörsträngen.

Metodbeskrivning

 1. Tryckningen utförs normal från en platsgjuten sänkbrunn, men kan även utföras från en grop med stabil fast botten och mothåll i bakkant. Tryckramp och övrig utrustning monteras och riktas in. Därefter sker tryckningen i tre steg:
 2. En pilotstång med släntad nos trycks/styrs fram till mottagningsgropen.
  Därefter monteras en rymmare på pilotstången i tryckbrunnen/startgropen. Rymmaren trycks ut och bakom den monteras ett casingrör med augerskruvar invändigt. Röret trycks fram till mottagningsgropen allt eftersom pilotstången demonteras. Rymmaren följer hela tiden pilotstångens läge och massorna som borras loss transporteras bakåt till tryckgropen med hjälp av augerskruvarna i casingröret.
  Mediaröret trycks ut bakom casingröret mot mottagningsgropen. Principen är samma som i moment 2, mediaröret följer casingröret som demonteras allt eftersom. Slutligen har mediaröret installerats mellan tryckgrop och mottagningsgrop varpå ramp och övrig utrustning demonteras och lyfts upp.
 3. I visa fall kan moment 2 och 3 kombineras, då placeras rymmaren först och casingröret med augerskruvar invändigt i mediaröret och trycks därefter tillsammans till mottagningsgropen.
Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA-rör, självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
GeoteknikGrus, sand, silt, lera, och jord/torv
Dimension300 – 500 mm
LängdUpp till  85 meter
RörmaterialBetong, polymerbetong och GRP

 

 • rortryckning_goteborg

Under allt – överallt

Har du ett projekt där rörtryckning är en lämplig metod?

Kontakta din närmaste regionansvarige för en offert.

Kontakta oss