• drahomir-posteby-mach-D3HCfdMO4rc-unsplash
 • arvid-hoidahl-VhtYRCffSVE-unsplash

Fördelarna med schaktfritt byggande

Schaktfritt byggande är inte bara snabbt och kostnadseffektivt, det innebär även minimal påverkan på natur och miljö. Här har vi listat 16 anledningar att använda sig av en schaktfri metod.

16 anledningar att välja en schaktfri metod

 • Minimal åverkan på natur och miljö.
 • Snabbt och kostnadseffektivt.
 • Möjlighet att passera och skona område med fornhistorisk betydelse.
 • Möjlighet att enkelt passera våtmarker och svårframkomliga platser.
 • Inga olägenheter för boende och verksamheter i området.
 • Ingen påverkan på grundvattnet.
 • El, tele och bredband kan anläggas samtidigt.
 • Vi borrar på önskvärt djup, 1-20 m.
 • Inga onödiga trafikavstängningar.
 • Låga kostnader för återställning.
 • Långa sträckor, upp till 300 m per dag beroende på geotekniken.
 • Inget behov av spontning.
 • Inga kostnader för ledningsbädd.
 • Hög kvalitet –rören trycks in i orörda massor, och ligger därför kvar.
 • Inga sättningar och efterlagningar av asfalt.
 • Kan i och med ovanstående innebära stora ekonomiska vinster.