Borrentreprenad ÅB/GBV -Lomma Återbruket 2022

 

Projektsammanfattning:

Projektet avsåg en Styrd AT-borrning av en (1) fjärrvärmeledning, DN400/560, förlagd i 800mm skyddsrör under E6:an samt en parallell PE160 ledning. Längden på ledningarna var 225 m per ledning. I entreprenaden ingick även att svetsa fv-ledning och installera denna i 800mm skyddsröret på rörstöd. BAB recyklade borrmudden under borrarbetet. Geologin bestod av stenig lermorän. 

Fakta

  • Beställare: Kraftringen
  • Entreprenadform: Underentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Stenig lermorän
  • Utförandetid: okt-nov 2022
  • Utförda arbeten: Styrd AT-borrning:
    • Ø160 mm PE-rör 225 meter
    • Ø800 mm PE-rör 225 meter