Björkås-Vävra 2022

 

Projektsammanfattning:

Entreprenaden omfattar överföringsledningar av dubbla tryckspill 400 mm och en vatten 450 mm. 

BAB.s åtagande var att utföra all Styrd Borrning vilket omfattade totalt 14 154 meter.  

9436m var med 400mm Pe vattenledning, samt 4718 meter med 450mm Pe tryckspill.  

Fakta

  • Beställare: Skanska
  • Entreprenadform: Underentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Lera
  • Utförandetid: jan-dec 2022
  • Utförda arbeten: Styrd JT-borrning:
    • Ø400 mm PE-rör 9436 meter
    • Ø450 mm PE-rör 4718 meter