Annebergssågen, Kungsbacka 2022

 

Projektsammanfattning:

Derome Timber skulle anlägga ett nytt sprinklersystem inne på sitt sågverk och hade anlitat VMA att utföra arbetet med detta. Detta innefattade bl.a runt 1 600 meter nya ledningar samt ett vattentorn. BAB anlitades för att utföra ledningsdragningen med styrd JT-borrning. Det var först tänkt som schakt, men detta hade medfört stor påverkan på den dagliga driften på sågen. Efter diskussioner och en del provgropar för att undersöka markförhållandena blev det beslutat att i princip alla rören skulle förläggas med styrd JT-borrning.

Arbetet utfördes under några veckors tid i september. Det var främst 160 mm samt 315 mm som drogs ner i marken. Vi stumsvetsade även alla ledningarna.

Fakta

 • Beställare: VMA
 • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Lera
 • Utförandetid: sep 2022
 • Utförda arbeten:
  • Styrd JT-borrning Ø315 mm PE-rör L = 644 meter
  • Styrd JT-borrning Ø160 mm PE-rör L = 786 meter
  • Styrd JT-borrning Ø63 mm PE-rör L = 239 meter
  • Stumsvetsning L = 1430 meter