Värnamo – pumpstation

Norra Europas största pumpstation!

Målet med projektet i Värnamo var att bygga ett nytt reningsverk samt en ny pumpstation som kan pumpa avloppsvattnet till det nya reningsverket. Avloppsvattnet kommer att pumpas upp 40 höjdmeter, vilket innebär att det har installerats rejäla pumpar. Pumparna som installerats kommer att kunna pumpa 1600 m3 avloppsvatten/timmen. BAB Rörtryckning fick det stora nöjet att vara med att bygga norra Europas största pumpstation.

BAB Rörtryckning har gjort en sänkbrunn som är 16.2 meter lång * 11.1 meter bred. Brunnen är 9 meter djup. Det har gått åt ca 350 m3 betong, så brunnen väger ungefär 840 ton. Arbetet inleddes i augusti 2013 med pålningsarbetet och det sista gjordes klart i april 2015.
I entreprenaden gjorde vi också en dy 4.2 meters tryckbrunn. Från denna brunn tryckte vi till två stycken dy 3.2 meters sadelbrunnar som sänktes ner över befintliga ledningar. Dessa ledningar var i bruk ända tills omkopplingen skedde augusti 2015. Från tryckbrunnen tryckte vi 3 st 800 mm betongledningar, mellan 20-30 meter/styck.

Fakta

 

Huvudbeställare: Värnamo kommun

Entreprenadform: Underentreprenad till AF Bygg Syd

Sänkbrunnar:

1 st 16.2 meter * 11.1 meter

1 st 4.2 meter tryckbrunn

2 st 3.2 meter sadelbrunnar

Rörtryckning 800 mm, 3 sträckor på mellan 20-30 meter

Relaterade tjänster