VA-omläggning i Växjö

Vi har fått i uppdrag av Skanska att genomföra hammarborrning vid VA-omläggning som korsar Söderleden i Växjö.

Uppdraget innebär två rördragningar med dimensionerna 1200 mm och 700 mm med hammarborrning som är en effektiv metod för dragning av stålrör i fast lagrade material såsom sten, block och berg. En av anledningarna till att denna metod valdes var för att kunna utföra dragningen utan att behöva stänga av vägen för trafik.

En av utmaningarna i projektet var att 1200-ledningen skulle dras endast 1,7 meter under vägen vilket ställde höga krav på både planering och utförande för att undvika sättningar under utförandet. En annan utmaning bestod i att 700-ledningen skulle borras genom både berg och lösa jordlager.

Fakta

  • Beställare: Skanska Anläggning

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB