VA omläggning Henån-Slussen

BAB är med och förbättrar det kommunala VA:et på Orust.

Projekt Henån-Slussen är ett sätt för Orust kommun att förbättra det kommunala VA:et på Orust.

Tanken är att utvidga verksamhetsområdet och förse Slussen med dricksvatten samtidigt som man pumpar tillbaka spillvattnet via Henån till Ellös reningsverk.

Detta projekt kommer att följas av en sjöförlagd överföringsledning för att binda ihop Uddevalla med Orust. Det kommer att bli en reservvattenledning för dricksvatten ifall något skulle hända med den ordinarie vattenledningen.

Vi fick i uppdrag att som underentreprenör till Ottestala Schakt utföra all schaktfri förläggning för detta projekt. Vår del i denna satsning omfattar 74 meter ramning fördelat på 5 ramningar samt strax över 5 200 meter styrd borrning fördelat på 26 borrningar. De längsta sträckorna är drygt 400 meter.

Projektet utfördes som underentreprenad mot Ottestala Schakt som i sin tur utförde projektet som generalentreprenad mot Orust kommun.

Fakta

Beställare:

Ottestala Schakt

Kontaktperson:

Nicklas Lagerberg (Ottestala Schakt)

Entreprenadform:           

Underentreprenad mot Ottestala Schakt.

 

Utförda arbeten:

Ramning

Ø 406 mm stålrör                16 meter

Ø 273 mm stålrör                44 meter

Ø 139 mm stålrör                14 meter

 

Styrd Borrning

Ø 110 mm PE-rör               40 meter

Ø 140 mm PE-rör               432 meter

Ø 160 mm PE-rör               1678 meter

Ø 200 mm PE-rör               552 meter

Ø 225 mm PE-rör               40 meter

Ø 250 mm PE-rör               13 meter

Ø 315 mm PE-rör               2456 meter

Ø 450 mm PE-rör               13 meter

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB