AGA i Stenungsund

Under våren har vi bidragit med styrd borrning när AGA bygger ut sin fabrik i Stenungsund.

Under vintern 2014 startade AGA en omfattande utbyggnad av sin fabrik i Stenungsund vilket kommer innebära att produktionen kan fördubblas när bygget är klart.

Att beställaren valde en schaktfri metod berodde dels på att de ville minimera störningarna för tredjeman, dels för att det var billigare än en traditionell schakt.

Den stora utmaningen i projektet var att få en 600 meter lång ledning, som väger 67 ton, genom ett lerigt hål.

– Hemdragningen tar cirka 17 timmar. Jag har bokat nio sugbilar som går i tvåskift för att ta hand om lervattnet, berättade projektledare Magnus Tingstrand till tidningen Trucking Scandinava.

Uppdraget har projekterats av COWI.

Läs mer om projektet i Trucking Scandinavia nr 7 2014

Fakta

  • Typ: bandgående HDD-rigg
  • Dragkraft: 150 ton
  • Rotationshastighet: 150 varv/ minut, tack vare ombyggd växellåda
  • Teknik: Pilotborring från start till slutposition, därefter byter man verktyg och drar en roterande upprymmare tillbaka till borriggen plus rör för media
  • Styrning: Genom att enbart trycka borrhuvudet med styrsked framåt ändras riktningen. Vid tryck i kombination med rotation går borren rakt fram
  • Vikt: ca 35 ton
  • Motor: D
© BAB Rörtryckning AB