Ulvstorp, Jönköping

Nytt kommunalt VA inom bl.a. Ulvstorps fritidshusområde.

Målet med projektet var att förlägga nytt kommunalt VA inom bl.a. Ulvstorps fritidshusområde.

De områden som ska anslutas har av länsstyrelsen ansetts vara i stort behov av allmänt VA. Orsaken till detta kan bland annat vara att utsläpp från äldre, slitna avlopp påverkar människors hälsa och miljön negativt. Däribland räknas Ulvstorps norra fritidshusområde. Arbetet påbörjades i oktober 2014 och beräknas pågå till vintern 2016.

BAB Rörtrycknings del i det hela var att hammarborra 2 stycken stålrör under Sandserydsvägen. Ett av dessa rören var självfallsledning och skulle borras med 15 promille fall. Borrningarna gick bra och kunden blev nöjd. De kunde därefter fortsätta att schakta in sitt nya VA till de boende i Ulvstorp.

 

Fakta

  • Beställare: 

Jönköpings kommun

  • Entreprenadform:

Ramavtal till Jönköpings kommun

  • Hammarborrning:

Ø 323.9 mm stålrör

48 meter fördelat på 2 borrningar.

Relaterade tjänster