Styrd AT-borrning i Aneby

BAB Rörtryckning fick i uppdrag av Enthavs Entreprenad att genomföra ett flertal AT-borrningar i och runt Aneby. Arbetet var beställt av Aneby kommun och var första etappen för överföringsledningar till vatten och avlopp mellan Aneby och Ralingsås.

BAB Rörtryckning genomförde totalt 8 st styrda borrningar, varav 6 st av dem var AT-borrningar. Då terrängen skiftande kraftigt mellan lera och berg ställde det höga krav på våra borrkillar.
Projektet pågick från början på november 2016 till slutet på januari 2017.
I projektet fick vi också uppdraget att genomföra svetsningen av alla PE-rören. Detta innebar totalt ca 10 000 meter svetsning.

Fakta

 • Entreprenadform: Underentreprenör till Enthavs Entreprenad.
 • Styrda JT-borrningar:
  1 st 200 mm PE- 19 meter
  1 st 355 mm PE-19 meter
 • Styrda AT-borrningar:
  Under Svartån:
  1 st 355 mm PE- 82 meter
  1 st 110 mm PE- 88 meter
  Under väg 978:
  1 st 250 mm PE- 19 meter
  1 st 355 mm PE- 17 meter. Självfall.
  Under Storgatan:
  1 st 200 mm PE- 112 meter varav största delen berg.
  1 st 110 mm PE- 83 meter varav största delen berg.
 • Stumsvetsning:
  110 mm- ca 8000 meter
  140 mm- ca 500 meter
  160 mm- ca 1200 meter