Stäket E18 2020

 

Projektsammanfattning:

Microtunneling i homogent berg under E18 vid trafikplats Stäket i Järfälla. Borrningen utfördes med 1600 betongrör som slutligen skulle vara skyddsrör åt en ny vattenledning. Längden var 80m.

Fakta

  • Beställare: Norrvatten
  • Entreprenadform: Underentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Berg
  • Utförandetid: Vinter/vår 2020
  • Utförda arbeten: Microtunneling DN1600 L = 80 meter i berg