Söderleden, Göteborg 2023

 

Projektsammanfattning:

Mölndals Energi vill fortsätta bygga ut sitt fjärrkylanät och var därför i behov av två parallella styrda borrningar under Söderleden i Göteborg.  Rören som användes var isolerade PE 500 mm sdr 11, och yttermått med isolering och coating blev 630 mm.

Då det ofta är mycket störningar runt Söderleden beslutade beställaren att pilotborrning skulle utföras med hjälp av ett gyro. Gyrot hjälper till att styra piloten rätt utan att behöva gå ovanpå sonden som är det vi normalt använder.

Borrningarna blev ca 350 meter styck och arbetet för BAB tog drygt två veckor att utföra. Framläsning med gyro tar lite längre tid än normalt men det gick som planerat.

Mark och Energibyggarna hade en del förberedande arbeten runtomkring innan vi faktiskt kunde påbörja borrningen. Här hjälpte vi även till med en del stumsvetsning av ledningen.

Fakta

  • Beställare: Mark och Energibyggarna
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Lera
  • Utförandetid: Jan-feb 2023
  • Utförda arbeten: Styrd JT-borrning med gyro, stumsvetsning, 2 x 350 meter Ø630 PE SDR11
© BAB Rörtryckning AB