Sänkbrunnar på Ruskvädersgatan

Vi har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att borra nya sänkbrunnar och spontgropar på Ruskvädersgatan.

Projektet innefattar moment som tryckning av stålrör, hammarborrning och rörtryckning när nya VA-ledningar ska dras (öppet schakt c:a 12 m och schaktfritt c:a 322 m)

Fakta

  • Beställare: Göteborgs Stad Kretslopp & Vatten

Relaterade tjänster