Överföringsledning Norrköping

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfria ledningsdragningar samt nybyggnad av pumpstationer för Norrköpings kommun

En av utmaningarna i projektet som startar under hösten 2014 blir att korsa både Storån och Göta kanal. Något som vi har erfarenhet av sedan tidigare projekt.

Beställare är Skanska Anläggning.

 

 

Fakta

  • Beställare: Skanska Anläggning