Optotech fiber Osby-Lönsboda 2019

 

Projektsammanfattning/beskrivning:

I och omkring Osby har Optotech haft i uppdrag från IP Only att förlägga fiber till kommunens invånare. Detta för att kunna möta regeringens bredbandstrategi och visionen om ett helt uppkopplat Sverige. BAB Rörtryckning har utfört alla schaktfria arbeten i detta projekt. Rördimensionerna är främst 110 mm och 160 mm. Arbetet har mestadels inneburit styrd AT-borrning pga markförhållandena i området. Det har varit korsningar av bäckar, åar och diken samt vägar och järnvägar.

Fakta

 • Beställare: Optotech i Varberg AB
 • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Berg, blockig morän, sandig morän
 • Utförandetid: 2019-03 -> 2021-02
 • Utförda arbeten:
  • Jordraket                         381 meter
  • Styrd JT-borrning          120 meter
  • Styrd AT-borrning          3 294 meter
  • Styrd AT-lufthammare   386 meter

Relaterade tjänster