Eriksberg, Karlstad

Området Eriksberg i Karlstad kommer de närmaste åren genomgå stora förändringar med flera omfattande byggprojekt planerade.

BAB har fått i uppdrag att genomföra plaströrs- och schaktfria arbeten för VA-utbyggnad i området.

Rören har dimensionen 800 mm och totalt kommer 5,8 kilometer rör att dras. I projektet ingår även  rörtryckning på tre sträckor dimension 1000 mm.

Fakta

  • Beställare: Skanska Anläggning