Nygatan, Umeå 2022

 

Projektsammanfattning:

Samverkansentreprenad med Vakin. Detta var premiär för rörtryckning och sänkbrunnar i Umeå. Projektet var beläget mitt i centrala Umeå, då det utfördes med schaktfri metod medförde det minimal påverkan för tredje man. Projektet slutfördes under målpris samt avslutades tidigare planerat.

Fakta

 • Beställare: Vakin
 • Entreprenadform: Samverkansentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Silt och sulfidlera
 • Utförandetid: Sep – dec 2022
 • Utförda arbeten:
  •      Sänkbrunn Ø4,2
  •      Sänkbrunn oval 3,2 x 5,3 (Sadelbrunn)
  •      Sänkbrunn Ø3,2 (Sadelbrunn)
  •      Rörtryckning DN1200 btg L = 88 + 132 meter