NordBalt

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen.

NordBalt kommer att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska – idag är den enda förbindelsen en kabel mellan Estland och Finland. När kabeln till Sverige står klar blir de baltiska länderna integrerade med den nordiska och europeiska elmarknaden. Kabeln kommer i land strax söder om Hagby för att sedan ta sig nordväst upp till Nybro där ett nytt ställverk byggs.

Vi har fått i uppdrag att som underentreprenör till NCC utföra all schaktfri förläggning för Nordbalt. Vår del i denna satsning omfattar ca 600 meter styrd borrning, ca 1100 meter styrd AT-borrning samt ca 180 meter hammarborrning. Vi sköter även stumsvetsningen av de rör som vi sedan drar in. Det är två likströmskablar som ska dras längs hela sträckan, så vid all schaktfri förläggning borras två stycken parallella rör.

De styrda borrningarna utförs främst med en DW AT4020 och de utförs under vägar och åar. En stor del av borrningarna utförs med styrd AT-borrning, då materialet runt Kalmar är stundtals ganska tufft med både sten, block och berg. De borrningar där man anser att materialet är lämpligt använder vi hammarborrning. Arbetet för BAB:s del kommer att pågå mellan mars-juni 2014.

Fakta

  • Beställare: NCC
  • Omfattning: 600 meter styrd borrning, 1 100 meter styrd AT-borrning samt 180 m hammarborrning
  • Start mars 2014

Relaterade tjänster