Microtunneling bästa alternativ!

När nya VA-ledningar skulle korsa Nissan i Halmstad fanns det många anledningar att inte sponta och schakta. Istället valde man att använda den schaktfria metoden microtunneling.

På Nissans botten ligger två gjutjärnsledningar som tar hand om cirka 60 procent av allt avloppsvatten i Halmstad. Ledningarna fungerar och är i gott skick men de ligger i en känslig miljö och eftersom de anlades på 50-talet så ansåg beställaren, Laholmsbuktens VA att det var dags för ett planerat byte för att säkerställa för framtiden.

Projektet var komplicerat av flera anledningar och projekteringsarbetet pågick i fyra år. Området är av historiskt intresse och man har gjort flera arkeologiska fynd på platsen. Endast 30 centimeter under asfalten, ligger exempelvis också en intakt försvarsmur från 1500-talet.

BAB Rörtryckning som under åren utfört merparten av de projekt som utförts med mikrotunneling i Sverige fick även detta uppdrag som utfördes på totalentreprenad.

I uppdraget ingick att anlägga två större sänkbrunnar, en på vardera sida om Nissan. Mellan dessa borrades en 1400mm betongledning på en sträcka av 96m med en tunnelmaskin. I skyddsröret av betong drogs därefter 2st 560mm Pe-rör. Utförandet lämnar ganska mycket extra utrymme kvar i skyddsröret som kan användas till annan infrastruktur i framtiden.  Under projektets gång fick vi även en tilläggsbeställning på att dra ledningarna genom parken och ansluta dom mot pumpstationen. Projektet utfördes inom utsatt tid trots en del utmaningar och hinder, framför allt i form av ledningar och rör som ej låg enligt ritningsunderlaget som fanns.

Fakta

Geologiska förutsättningar:

Lera, silt

 

Vårt arbete bestod av:

1st sänkbrunn Ø 5800mm, 12,5 m djup som tryckbrunn

1st sänkbrunn Ø 4200mm, 12,5 m djup som mottagsbrunn.

1st microtunneling Ø 1400mm, 96m lång

Installation och stumsvetsning av 560mm Pe-rör invändigt i skyddsrören samt inkopplingar

 

 

Relaterade tjänster