Mark- och VA-arbeten Norrtälje

Sveab utför den första etappen av en ny huvudvattenledning till Norrtälje. Här lägger man ner dricks- och spillvattenledningar på sträckan från Kyrksjön vid Frötuna kyrka till Bergshamra.

Efter ett gemensamt projekterande togs beslutet att istället för att borra från två håll ut i sjön, borrades hela sträckan, 1385 m i ett svep. Detta för att slippa ihopkopplingskostnader med dykararbeten i sjön.

Vid uppstart av projektet visades leran runt sjön vara mycket lös vilket innebar att totallängden blev något längre än beräknat.

Under sjön drogs två stycken PE-rör med dimensionen 355 mm. Utöver det drogs även en landföring med ett PE-rör, dimension 710 mm. Längden på landföringen var 705 m.

Detta var ett premiärprojekt för vår nya 150-tonsrigg.

Fakta

  • Entreprenör: Sveab
  • Beställare: Norrvatten och Norrtälje kommun
  • Utrustning: Herrenknecht HDD 150 med 1500 m borrstänger samt tillhörande grävmaskiner.

Relaterade tjänster