Marieholmsförbindelsen / Tingstad

Ett omfattande infrastrukturprojekt i Göteborg!

BAB Rörtryckning har haft ett stort åtagande med de schaktfria arbetena vid byggandet av Göteborgs nya älvförbindelse. Ett flertal av våra olika metoder har nyttjats i varierande omfattning. Byggtiden sträcker sig över 2014-2015.

Totalt har 36 platsgjutna sänkbrunnar utförts med varierande innerdiameter upptill som störst 4,2 meter. De djupaste brunnarna har sänkts ner till 12 meters djup. Det har även utförts ett antal styrda borrning för vatten, gas och kablar. Närmre 2 kilometer betongrör för dagvatten och spillvatten har installerats med rörtryckning i dimensioner från 300 mm och upp till 1200 mm. Augerborrning har nyttjats för 2 längre sträckor med ∅ 1000 mm stålrör.

Även BAB.s egenutvecklade koncept för fyrkantstunnel har nyttjats i projektet. De prefabricerade fyrkantselementen med måtten 2400 × 2400 mm har producerats av Betong & Prefab i Björröd vilket är ett bolag inom företagsgruppen.