Malmö, Styrd Borrning 4900m

Styrd Borrning för kablar i projekt M2-M20

E.ON Elnät Sverige AB hade en befintlig
130 kV markkabel som bestod av en skadad pappersisolerad
kabel som installerades 1961. Förbandet behövde
bytas ut mot nya markkablar för att få ett effektivt och
driftsäkert regionnät med alternativa matningsvägar
för el i Malmö stad med omnejd. Det rörde sig om en
sträcka på drygt 4,5 km genom stadsbebyggelse, villakvarter,
under vägar och spår samt så passerade sträckan
även förbi ett skolområde.

Schaktfritt bästa alternativet!

Man valde i ett tidigt skede att projektera utförandet
helt med schaktfri teknik vilket innebar 4900 m
med styrd borrning och endast ett fåtal skarv/draggropar
längs sträckan. Detta utförande gav en kort byggtid och minimerade påverkan för boende och trafik i området.

BAB Rörtryckning anlitades för borrningsarbetet och levererade samt
stumsvetsade även alla rör. Sträckor på 100-450 m
borrades med Styrd Borrning, sträcklängderna styrdes beroende på vad som
skulle korsas och vilka möjligheter som fanns för att lägga
upp alla rören. 4 st 160 mm Pe-rör samdrogs längs hela
sträckan i ett borrhål.

Det var ett antal logistiska utmaningar
med att få till det med plats för rören och att lösa
så att gång och fordonstrafik kunde löpa på obehindrat
under byggtiden men det gick bra med lite finurliga lösningar
berättar BAB.s arbetschef Mikael Holst.

Fakta

Entreprenadform: UE åt Akea

Geologiska förutsättningar: Moränlera, sand och grus.

Vårt arbete bestod av:

Styrd borrning av 4st 160mm rör, 4900 meter.

Leverans och stumsvetsning av 19600 meter
160 mm SDR 11 rör.