Malmö, Fjärrvärmeprojekt Ormen Långe

Det är inte varje dag som fjärrvärmerör dinglar i luften, men en solig dag i slutet av augusti så svävade inte mindre än 264 meter med 1000mm FV-ledning fram i skyn i Malmö. Rörpaketet med en vikt av 80 ton lyftes upp med hjälp av 5 mobilkranar, för att placeras i dragläge på ett 30 tal stora stålrullar för att kunna dras in i marken och under kanalen med Styrd borrning.

För att kunna fortsätta expandera fjärrvärmen och säkra värmeleveranserna även till kunderna längst ut i fjärrvärmenätet, skulle E.ON bygga en ny, stor fjärrvärmeledning i Malmö.

Djupt under kanalen. -Ledningen bestod av två rör, ett för frammatningen av fjärrvärme och ett för returen. Dessa borrades och installerades 18 meter ner under marken, vilket blev 13 meter under botten på kanalen strax väster om Malmö Central.

BAB Rörtryckning AB anlitades för att utföra de avancerade borrningarna. Geologin var besvärlig och bestod av kalkberg med mycket inslag av flinta berättar BAB.s arbetschef Mikael Holst. Vi använde vår stora 150 tons maxi-rigg och borrade pilothålen med mudmotor och rullborrkrona. Ledningarnas lägen var väldigt viktiga eftersom det i nästföljande entreprenad skulle komma att byggas fyra parallella broar över ledningarna. Vi valde därför att använda oss av ett externt gyrobaserat styrsystem med mycket god precision som samtidigt är relativt okänsligt för yttre störningar från ex. högspänningskablar och stora stålkonstruktioner, spontväggar m.m.

Hålen rymdes därefter upp i flera steg med massiva bergrymmare, den största med en vikt av 3,5 ton, tills hålen slutligen nådde 1400mm i diameter vilket i Sverige och i skrivandes stund är rekord för styrd borrning i berg.

– Ny innovativ teknik. För att få upp den tunga flintan ur borrhålen och skapa fri passage för rören användes en ny metod från Herrenknecht, DHJP – Down Hole Jet Pump. En typ av ”dammsugare” som drogs genom hålen för att suga upp och pumpa upp det tunga materialet genom borrstängerna. Stenfraktioner på upp till ca 35mm kan tas in i pumpen och transporteras ut via borrstängerna. Större sten och block som ligger i borrhålet krossas mellan verktyget och tunnelväggen. Metoden fungerade väldigt bra i rådande geologi och kommer säkert att
nyttjas i flera projekt!

Vid borrning i dessa dimensioner blir det stora volymer bentonit/borrmud och vi använde oss därför av en separationsanläggning som renar borrmudden så att den kan återanvändas för att minimera kostnader, transporter och därmed miljöpåverkan.

Projektet bestod av många utmanade delar såsom geologin, förläggningsdjup, markföroreningar m.m. Borrningarna var samtidigt projekterade med en radie på 400m vilket kan anses väldigt snävt för en så pass stor dimension som 1000mm. Det innebar att det var väldigt viktigt att få en jämn båge på borrhålet och att borrhålen var rena från jord och stenmassor innan rören skulle dras
ner i marken.

1 kilometer med 700/1000mm rör. – Två stycken 1000mm skyddsrör på vardera 264m stumsvetsades ihop samtidigt som fjärrvärmeledningarna svetsades ihop och provtrycktes i två längden om vardera 254m. Rörstöd och signalkablar monterades på värmeledningarna och därefter lanserades värmerören in i skyddsrören. Detta var ett resurskrävande och komplicerat moment då det krävde en sträcka på drygt 500m och utrymme för flera stora maskiner och mobilkranar i stadsmiljön.

Indragningen av röret gick på ca 5 timmar och röret fylldes kontinuerligt upp under indragningen med syrefattigt fjärrvärmevatten via tankbilar för att neutralisera lyftkraften och därmed även dragkraften som krävs för att dra in rören.

Projektledare på E.ON Gabriella Westerdahl berättar
Det var en minst sagt spektakulär syn när det 264 meter långa röret dinglade i luften, men allt var väl förberett och säkerheten rigorös. Borrningen i Malmö är helt unik, något liknande har aldrig tidigare gjorts i Sverige, säger Gabriella.

Fakta

Entreprenadform: Utförandeentreprenad åt E.ON Värme Sverige AB

Geologiska förutsättningar: Lera och sand i det övre skiktet i ändarna på borrningarna och kalkberg med flinta på största delen av sträckan.

Vårt arbete bestod av:

Styrd borrning av 1000mm Pe-rör, 2 x 264 meter.

Stumsvetsning av Pe-rören.

Svetsning av DN 600/710 FV-rören, 2 x 250 meter.

Montering rörstöd och inlansering av FV-rören i Pe-rören.

Schakt och återställning.

Relaterade tjänster