Mälarbanan 2017

 

Projektsammanfattning:

På sträckan mellan bergslagsbron och Spånga Station bygger Skanska dubbelspår åt Trv. Birka Markbyggnad är underentreprenör åt Skanska gällande VA-ledningar i projektet. Då det var 9 korsningar av spår samt ett flertal längsgående VA-ledningar i direkt närhet av spår var schaktfria metoder att föredra. I projektet användes hammarborrning i berg, sänkbrunnar, sänkbrunnar utförda som sadelbrunnar, rörtryckning, pilotstyrd rörtryckning, microtunneling, styrd borrning.

Fakta

 • Beställare: Birka Markbyggnad AB
 • Entreprenadform: Underentreprenad
 • Utförandetid: maj 2017-juli 2018
 • Utförda arbeten:
  •      Microtunneling Ø2000 L = 225 meter
  •      Microtunneling Ø1400 L = 103 meter
  •      Rörtryckning Ø1400 L = totalt 607 meter, 9 st sträckor
  •      Rörtryckning Ø1200 L = 74 meter
  •      Pilotstyrd rörtryckning Ø600 L = 43 meter
  •      Pilotstyrd rörtryckning Ø500 L = totalt 125 meter, 3 st sträckor
  •      Pilotstyrd rörtryckning Ø400 L = 8 meter
  •      Hammarborrning Ø500 L = 43 meter
  •      Styrd borrning Ø700 L = 160 meter
  •      Sänkbrunn 5,8 x 6,7
  •      Sänkbrunn 5,8 x 8,5
  •      Sänkbrunn 5,8 x 7,5
  •      Sänkbrunn Ø5,8
  •      Sänkbrunn Ø4,2
  •      Sänkbrunn 4,2 x 6,5 – 2 st
  •      Sänkbrunn 4,2 x 7,5
  •      Sänkbrunn 4,2 x 6,3
  •      Sänkbrunn 4,2 x 6,5
  •      Sänkbrunn Ø2,0 – 6 st