Liljeholmsparken, Jönköping 2020

 

Projektsammanfattning:

Pumpstation för dagvatten byggd med sänkbrunnsteknik .

Utvändigt mått på 13,25 X 6,12m med ett djup på 5,84m.

Brunnen är uppdelad i 3st olika delar

–  Sedimenteringsdel

–  Oljeavskiljare

–  Pumpstation

Fakta

  • Beställare: NCC Sverige AB
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Sand, silt och högt grundvatten
  • Utförandetid: okt 2020 – maj 2021
  • Utförda arbeten:  Pumpstation med sänkbrunnsteknik 13,25 x 6,12