Längsta microtunneling-projektet i Sverige

När den nya sträckningen av E4:an ska byggas i Sundsvall måste VA-ledningarna i bostadsområdet Skönsberg dras om och sänkas med sex meter. Något som föranleder det längsta micro-tunnelingprojeket i Sverige och det första i Sundsvall.

Totalt är det en sträcka på 900 meter, sammanlagt 1800 meter ledning, som måste sänkas på grund av det nya motorvägsbygget. Sänkningen ska göra att det blir lättare att korsa motorvägen, samtidigt som antalet bullerstörda fastigheter i närheten minskas. Med den planerade sänkningen var det inte möjligt att dra om ledningarna på traditionellt vis, eftersom det nya ledningsdjupet hamnar en bra bit under grundvattennivån. Efter ett grundligt utredningsarbete fann man att micro-tunneling-tekniken var den mest fördelaktiga tekniken.
– Sett till längd är det här det största microtunnelingprojektet som jag känner till i Sverige när det gäller VA, säger Jacob Schander, platschef på BAB Rörtryckning som utför arbetet.

Arbetet som drog i gång i mars förra året skulle egentligen ha varit klart innan årsskiftet, men på grund av de besvärliga markförhållandena i området och den stränga vintern har arbetet försenats och nu hoppas man på att vara klara till första april.
– Eftersom motorvägsbygget ska dra igång då har vi stor press på att hinna klart till dess. Om det inte tillstöter ytterligare problem kommer vi att klara det, säger Jacob.

Arbetet pågår dygnet runt och när Entreprenadaktuellt kommer på besök har man borrat 580 meter. För tillfället står arbetet stilla och man håller på att byta borrkrona.
– Normalt sett kan man borra upp till 150 meter med en och samma krona men här har vi varit tvungna att byta oftare, ibland så ofta som efter 40 meter, berättar Jacob.

Det är svåra markförhållandena som sliter hårt på utrustningen.– Det är i stort sett bara berg och sten som vi har att jobba med. Och så silt, vilken är en lera som är hård som betong när den är torr, men blir som välling när den kommer i kontakt med vatten, fortsätter Jacob.
Det är en 800 millimeters spillvattenledning och en 1 000 millimeters som ska anläggas. Därutöver har sex stycken sänkbrunnar med mellan sex och åtta meters djup anlagts.
– Just här blir vi nog tvungna att spränga för att ta oss vidare. Vi har stött på en så liten kant av ett stenblock att borrkronan bara rider ovanpå istället för att ”slipa” av. Normalt sett kommer vi omkring18 meter om dagen, förklarar Jacob.

Microtunneling är en teknik som utförs med en AVN- eller en EPB-tunnelborrmaskin. I det här jobbet används en AVN-maskin (Automatic tunneling machine) som är en ”fullface-machine”. Utförandet går till så att det hydrauliskt drivna fräshjulet i fronten roterar och river loss material motsvarande hela sin storlek. Det sönderrivna materialet tas in i maskinen genom den öppna fronten och passerar en konkross, där grus och stenmaterial sönderdelas och blandas upp med en ”slurry-blandning” bestående av vatten och bentonit.

Samtidigt som fronten arbetar med att riva loss material pressar en tryckstation vid startpunkten på hela rörsträngen och maskinen tar sig på så sätt framåt.
Den materialblandade slurryn pumpas sedan ut från maskinen till en recycler-anläggning med sedimenteringstankar, där den sönderrivna fraktionen sorteras bort och den rena betonitblandade slurryn pumpas in i maskinen igen.
– Det här är verkligen framtiden. Hade vi schaktat här hade vi fått köra bort 23 000 lastbilar med massor som inte kunnat återanvändas. Och med tanke på att det här är en Sundsvalls mest trafikerade gator så hade det även inneburit stora trafikstörningar. Nu har vi inte behövt stänga av trafiken helt någon gång, berättar Jakob.

Vad tar du med dig för lärdomar från det här projektet, som är Sveriges största inom microtunneling för VA?
– Först och främst att den geologiska undersökningen är mycket, mycket viktig så att man har förutsättningarna klara för sig i ett tidigt skede. Dessutom har jag lärt mig mycket problemlösning under resans gång.
Utöver microtunneling-tekniken har man även hammarborrat fyra olika sträckor på mellan sextio och etthundratjugo meter.

Ur tidningen Entreprenadaktuellt, februari 2011

Fakta

  • Beställare: Mittvatten/Trafikverket
  • Utrustning: Herrenknecht AVN 800 och 1000 samt hammarborrningsutrustning för 1000 mm, samt diverse olika dimensioner av sänkbrunnsutrustning.

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB