Kode-Solberga 2019

 

Projektsammanfattning:

Entreprenaden omfattar överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av ca 4,8 km samt två stycken pumpstationer, varav en är en kombinerad pumpstation och tryckstegringsstation i samma byggnad. 

BAB.s åtagande var att utföra all schaktfri förläggning för detta projekt. Det omfattade ca 9100 meter Styrd Borrning. De längsta sträckorna som borrades var drygt 700 meter vardera.  

Fakta

 • Beställare: Västmark AB
 • Entreprenadform: Underentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Lera
 • Utförandetid: aug 2019-jan 2020
 • Utförda arbeten: Styrd JT-borrning:
  • Ø180 mm PE-rör 4784 meter
  • Ø225 mm PE-rör 2864 meter
  • Ø315 mm PE-rör 276 meter
  • Ø355 mm PE-rör 204 meter
  • Ø400 mm PE-rör 510 meter
  • Ø450 mm PE-rör 468 meter
© BAB Rörtryckning AB