Hammarborrningar under Roslagsbanan

Vi har fått i uppdrag att för Fortum utföra hammarborrningar under Roslagsbanan.

Borrningen består av 2 stycken, 22 meter långa med dimension 406 mm, skyddsrör för fjärrvärme. För detta projekt valdes hammarborrning då ingen noggrannare undersökning av jorden under spåret var gjord sedan tidigare.

Fakta

  • Beställare: Fortum
  • Entreprenör: Bäckströms Anläggningar
  • Utrustning: SPD HBR 3-6 610

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB