Hammarborrning vid Brottkärrsmotet

BAB Rörtryckning AB fick i uppdrag av Infratek att genomföra enhammarborrning i berg vid Brottkärrsmotet i Nya Hovås.

Det var i samband med att ny 40 kV markkabel skulle förläggas genom berg och det fanns oklarheter över hur homogent berget var som beslutet föll på metoden hammarborrning.

Då det skulle in ett helt knippe med 110 mm skyddsrör i stålröret fick vi borra 1 st 406 mm stålrör. Borrningen gick enligt planen och den totala längden blev 77 meter. Då hela borrningen gick i berg var slitaget påtagligt när vi väl kom ut i mottagargropen. I BAB:s åtagande ingick också att svetsa kabelskyddsrören och dra in dessa i stålröret.

Fakta

  • Entreprenadform: Underentreprenör till Infratek
  • Hammarborrning: 1 st 406 mm stål skyddsrör till el- 77 meter

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB