Förstärkning av elnätet i Tallinn

BAB deltar i omfattande infrastrukturprojekt Estlands huvudstad

Eesti Energia ville förstärka elnätet och öka driftsäkerheten i Tallinn. De projekterade fram en sträcka på 6.5 km som utfördes helt och hållet med styrd borrning. Stora delar av sträckan låg i morän och kalkberg, vilket gjorde att mycket av borrningarna utfördes med utrustning som är anpassad för att köras i hårdare material.

Längs hela sträckan förlades det 6 st dim 225 mm-rör, uppdelat på två parallella borrningar. Det blev totalt ca 13 000 meter borrning. Det samförlagdes även 2 st 40-slangar för fiber samt en jordkabel som drogs med längs hela sträckan.

Vi fick i uppdrag att som underentreprenör till Eesti Horisontaalpuur att utföra två sträckor schaktfri förläggning. Vår del i denna satsning omfattade drygt 1 100 meter styrd borrning. Vår del utfördes främst i rent sandmaterial. Vi hade ca 100 meter på sträckan som bestod av sandmorän, men det gick bra att använda JT-utrustning trots en del sten. Svårigheten låg framförallt i att borrlinjen låg flera meter under grundvattennivå, och vi hade inte mer än ca 100 meter till havet vilket gjorde att det var rätt högt tryck på vattnet. För att säkerställa att vårt hål blev intakt under pilot och dragning hade vi en blandningsexpert som gjorde mätningar utav det utspolade materialet. På detta sätt kunde vi få fram en blandning som var anpassad för just denna borrplats.

Fakta

 • Beställare:
  Eesti Horisontaalpuur
 • Kontaktperson:
  Kadri Lee (Eesti Horisontaalpuur)
  Tlf: + 372- 50 90 897
  Mail: info@horisontaalpuur.ee
 • Entreprenadform:
  Underentreprenad mot Eesti Horisontaalpuur.
 • Projektet utfördes som underentreprenad mot Eesti Horisontaalpuur som i sin tur utförde projektet som generalentreprenad mot Eesti Energia.
 • Styrd Borrning
  Ø 225 mm PE-rör + 40 mm-slang
  1 122 meter fördelat på 4 borrningar.

Relaterade tjänster