Elöverföring Asperö-Brännö 2020

 

Projektsammanfattning:

Vi fick i uppdrag av Kraftringen att förlägga ett skyddsrör 160 mm mellan Asperö och Brännö. Detta är ett led i att förstärka och förnya elen ute i Göteborgs skärgård. En del av kabeln förläggs på land ute på öarna, men när den ska korsa vattnet mellan öarna är det ofta lämpligt med någon schaktfri metod. Detta pga att miljöpåverkan blir minimal.

Arbete ute på öarna är ofta utmanande logistiskt, då utrustningen måste transporteras ut med färjor som ska bokas. Vår mixercontainer fick vi ha ståendes på pråm i vattnet, då det var smidigare än att transportera den på de vägar som fanns på Asperö. Kössö Bygg var behjälplig med all schakt och logistik.

Sträckan var ca 570 meter, varav ca 530 meter var över öppet vatten mellan öarna. Vi använde oss av ett vanligt walk-oversystem, då djupet på större delen av sträckan var grundare än en meter. Vi förlade ändå ledningen på runt 7 meters djup, då det går en djupare ränna i mitten där båtarna går.

Vi valde ett PE-rör av klass sdr 9, då längden på borrningen kan göra att friktionen ökar något. Borrningen genomfördes utan överraskningar, och efter en hemdragning på runt 8 timmar hade vi röret på plats.

Fakta

  • Beställare: Kraftringen
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Lera
  • Utförandetid: sept-okt 2020
  • Utförda arbeten: Styrd JT-borrning/dragning av 570 meter 160 mm PE sdr 9.

Relaterade tjänster