El- och VA-jobb i Jordbro

På ramavtal för Haninge Kommun har vi fått i uppdrag att utföra underborrning av tomrör under Dalarölänken för kommande utbyggnationer.
Uppdraget bestod i att borra 7 stycken parallella rör från samma grop. Tack vare att projektet hade samordnats i kommunen kunde både VA och el göras samtidigt.

Fakta

Beställare: Haninge Kommun

Dimensioner: 1 st ø 323, 2 st ø 219, 4 st ø 168

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB