E4:an norr om Stockholm

Vi har fått uppdraget att utföra 4 styrda borrningar med AT teknik under E4:an Norr om Stockholm.

Jobbet består av att passera 8 st körfält med 2 olika dimensioner (200 mm samt 225 mm) i blandad jord.

Borrningen får utföras extra noggrant då kontrollmätning endast kan ske i mittgrenen mellan körbanorna och samordnas med trafiken.

P.g.a. osäkerhet kring jordens beskaffenhet valdes AT-borrning (all terrain) för att kunna borra sig igenom stenar.

I detta projekt undveks totalt trafikkaos genom den schaktfria metoden. Genom styrd borrning kunde arbetet utföras utan att något av körfälten behövde stängas.

Fakta

  • Beställare: Trafikverket
  • Utrustning: AT 100 plus kringhörande mixerutrustning

Relaterade tjänster