Bromstensvägen 2019

 

Projektsammanfattning:

Projektet omfattar byggnation av ny dagvattenledning i Bromstensvägen (Spånga) Ledningssträckningen var 550m, fördelat på:
•    3 sträckor DN2000 rörtryckning i lera.
•    1 sträcka DN 1600 microtunneling i jet-groutad (cement förstärkt/injekterad) lera, morän och berg.
•    1 sträcka med dubbla DN1200, microtunneling i torrskorpelera samt fyllnadsmassor.
Start och mottagningsgropar utfördes med 6st sänkbrunnar.
BAB hade aktiv del i projektering och hjälpte Svoa´s projektörer med metodval, ledningssträckning samt beräkning, konstruktion av sänkbrunnar och materialval.
Då de geologiska förutsättningarna i området bjöd på ytterligheter åt båda håll med den lösaste lera såväl som extremt blockrik morän och homogent berg så var det ett mycket utmanande projekt att utföra schaktfritt.

Fakta

 • Beställare: NCC
 • Entreprenadform: Underentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Lera, jet-groutad lera, torrskrpelera, morän och berg
 • Utförandetid: feb 2019 – jan 2020
 • Utförda arbeten:
  • Sänkbrunn 3 st 5,8×9,6 meter
  • Sänkbrunn Ø5,8 meter
  • Sänkbrunn Ø4,2 meter
  • Rörtryckning Ø2000 110 + 111 + 60 meter
  • Microtunneling Ø1200 135 + 135 meter
  • Microtunneling Ø1600 200 meter
  • Styrd borrning V300