Borrningsarbeten under nya E18

Vi utför borrningsarbeten under nya E18 mellan Hjulsta – Kista.

Arbete består av att borra 5 st 45 m långa skyddsrör, dimension 219 mm, i en nyanlagd vägbank. Borrningen utförs mellan vägbanan och grundläggningen (bankpålar).

I skyddsrören träs därefter in dragstag som skall förankra temporär spont.

Detta var enda lösningen då bankpålarna var slagna före och i sådant mönster att det hindrade traditionell bakåtförankrad spont i berg.

Fakta

  • Beställare: Trafikverket
  • Entreprenör: MT Højgaard
  • Grundläggningsentreprenör: Aarsleff
  • Utrustning: Hammarborr-rigg med dimensionerna 168-323 mm. Matarlängd: 6 m. Krav på arbetsyta: 9*5 m.

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB