Fjärrkyla under Nissan

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfri styrd borrning för utbyggnad av fjärrkylanätet i Halmstad

HEM såg ett behov av att få ytterligare en koppling under Nissan för att säkerställa nätets driftsäkerhet med tillhörande nya ledningar under befintliga gator i närområdet. Styrd borrning valdes bl.a. för att minimera störningar i trafiksituationen.

För att kunna utföra borrning under Nissan valdes det att styra borrningen med hjälp av gyroteknik. Detta underlättade då man slapp befinna sig i vattendraget vid framborrningen.

Projektet innebar att 2 stycken 315 mm PEH-rör drogs 269 meter under Nissan. Utöver detta borrades ytterligare ledningar i lokalgatorna i närliggande kvarter för att minimera trafikstörningar.

Fakta

  • Beställare: HEM i Halmstad
  • Entreprenör: NCC Anläggning Halmstad
  • Utrustning: JT 100 samt en JT 7020.

Relaterade tjänster