Borrentreprenad Nyhamnen, Malmö 2023

Projektsammanfattning:

Eon skulle koppla ihop fjärrkylanäten i Västra Hamnen och i Nyhamnen.

BAB utförde här under vintern 2 parallella borrningar, 22 meter ner under hamninloppet in till Malmö. För att säkert kunna passera under kajerna och för att minimera risken att få upp borrslam i vattnet valdes att borra ledningarna djupt ner, i kalkberget.

Mycket befintliga ledningar i mottagningsgropen / draggropen ställde stora krav på utförandet och precisionen varvid styrsystem med både magnetfält och gyro fick användas. De befintliga ledningarna frigrävdes och en 3D-ritning togs fram för att kunna anpassa / justera borrlinjerna.

Båda piloterna borrades därefter fram i princip helt enligt plan och sedan rymdes hålen upp i två steg innan rören drogs in i marken.

Att hantera 355mm rören med en längd av 228 meter i tät bebyggelse hade också sina utmaningar. Rören fick svetsas 1km bort på Stockholmskajen och sedan bogseras i vattnet, fram till Klaffbron där de lyftes iland. Borrslurryn recyklades under hela arbetet.

 

Fakta

  • Beställare: EON
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Lermorän och kalkberg
  • Utförandetid: Jan-feb 2023
  • Utförda arbeten: Styrd JT-borrning med mudmotor /AT-borrning
    •      Ø355 PR-rör L = 2 x 223 meter