Bergborrning i Mölnlycke

BAB Rörtryckning fick i uppdrag av VMA som är huvudentreprenör åt Härryda kommun , att genomföra 3 stycken parallella bergborrningar. Borrningarna skulle genomföras vid Stenhuggeriet i Mölnlycke. Bergborrningarna var drygt 50 meter styck och hålen skulle innehålla spillvatten, dagvatten och vatten. Borrningen var en del i en ny detaljplan för Härryda kommun. Avsikten är att ansluta befintliga fastigheter till kommunalt VA-nät, anvisa utrymme för godtagbar vägstandard, samt skapa nya byggrätter för bostäder.  Totalt är det ca 3000m med vatten- och avloppsledningar samt förberedelser för kommande spillvattenpumpstation.

Arbetet är nu klart och kommunen var mycket nöjd med resultatet!

Fakta

  • Kontakt på Härryda kommuns VA-avdelning, Andreas Nyman
  • Entreprenadform: Underentreprenör till Västkustens mark och asfalt
  • Styrd AT-hammare genom berg
  • 1 * 50 meter 200 mm spill
  • 1 * 50 meter 140 mm + 63 mm vatten
  • 1 * 50 meter 200 mm dagvatten

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB